Filters

Showing all 9 results

Departments

Price Filter

9 products

 • יומן עץ זית (2.5 אינץ’ x 2.5 אינץ’ x 8 אינץ’ #L109

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 6.5 ס"מ x 6.5 ס"מ x 20.5 ס"מ (2.5 אינץ' x 2.5 אינץ' x 8 אינץ'
  $16.45
 • יומן עץ זית (2″ x 2″ x 4 אינץ’ #L104

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 5 ס"מ x 5 ס"מ x 10.5 ס"מ (2" x 2" x 4 אינץ'
  $5.35
 • יומן עץ זית (2″ x 2″ x 8 אינץ’ #L106

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 5 ס"מ x 5 ס"מ x 20.5 ס"מ (2" x 2" x 8 אינץ'
  $10.65
 • יומן עץ זית (1.5 אינץ’ x 1.5 אינץ’ x 8 אינץ’ #L103

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 4 ס"מ x 4 ס"מ x 20.5 ס"מ (1.5 אינץ' x 1.5 אינץ' x 8 אינץ'
  $7.95
 • יומן עץ זית (2″ x 2″ x 6 אינץ’ #L105

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 5 ס"מ x 5 ס"מ x 15.5 ס"מ (2 אינץ' x 2 אינץ' x 6 אינץ'
  $7.95
 • יומן עץ זית (2.5 אינץ’ x 2.5 אינץ’ x 4 אינץ’ #L107

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 6.5 ס"מ x 6.5 ס"מ x 10.5 ס"מ (2.5 אינץ' x 2.5 אינץ' x 4 אינץ')
  $8.30
 • יומן עץ זית (2.5 אינץ’ x 2.5 אינץ’ x 6 אינץ’ #L108

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 6.5 ס"מ x 6.5 ס"מ x 15.5 ס"מ (2.5 אינץ' x 2.5 אינץ' x 6 אינץ'
  $12.35
 • יומן עץ זית (1.5 אינץ’ x 1.5 אינץ’ x 4 אינץ’ #L101

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 4 ס"מ x 4 ס"מ x 10.5 ס"מ (1.5 אינץ' x 1.5 אינץ' x 4 אינץ'
  $3.95
 • יומן עץ זית (1.5 אינץ’ x 1.5 אינץ’ x 6 אינץ’ #L102

  ,
  בולי עץ הזית הגולמיים של בית לחם מקורם באופן בר קיימא במטעי זיתים בגבעות הסמוכות לבית לחם בעונת הגיזום השנתית, ומאוחסנים לייבוש לפחות שנה לפני המשלוח, מה שהופך אותם מוכנים לעבודת עץ.פריט זה כולל תעודת מקוריות המאמתת את החומרים והטכניקות המשמשים לייצור מוצר זה.גודל: 4 ס"מ x 4 ס"מ x 15.5 ס"מ (1.5 אינץ' x 1.5 אינץ' x 6 אינץ'
  $5.95