ברכות משמן משחה ירושלים 10 מ"ל "ורד השרון" #OT112

ברכות משמן משחה ירושלים 10 מ"ל "ורד השרון" #OT112

$7.25

שמן משחה זה מיוצר בארץ הקודש, הארץ שישוע הלך בה. באמצעות שמני זית כתית טבעיים, טהורים בגליל ובירושלים, אלמנטים אלה מבוישים אז עם קסיה, לבונה, תבור ופרחים תנ"כיים עם תמצית עשב האופיינית לארץ הקודש.
המטרה העיקרית של משחה בשמן המשחה הקדוש היא לקדש, 'לפרק' את המשוח לעבודת סעד ובהדרכת רוח קודשו.
משיחת שמן בהנהגת רוח הקודש, יחד עם חרטה, מובילה ל"פירוק" של המאמין למטרות אלוהים.

גודל: 10 מ"ל.
שמן תפילה קדוש.

000

מידע נוסף

משקל0.065 ק"ג